除夕偶成

纔近新年厭舊年,
無端世態儘堪憐。
等間歲月猶憎愛,
莫怪人生有棄捐。

 

Trừ tịch ngẫu thành

Tài cận tân niên yếm cựu niên,
Vô đoan thế thái tận kham liên.
Đẳng gian tuế nguyệt do tăng ái,
Mạc quái nhân sinh hữu khí quyên.

 

Dịch nghĩa

Mới gần sang năm mới, đã chán ghét năm cũ
Lạ thay thói đời, nghĩ thật đáng thương!
Năm tháng là chuyện tầm thường, còn yêu với ghét
Trách gì đời người có những sự phụ bạc không hay!


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Năm mới hầu sang, cũ chán rồi
Thói đời lật lọng, nghĩ thương ôi!
Chuyện thường năm tháng còn yêu ghét
Phụ bạc nhân tình chớ trách ai!


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB Văn hoá, 1959
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mới gần sang cũ chán rồi,
Thói đời thay đổi nghĩ thương thôi!
Tầm thường năm tháng còn yêu ghét,
Phụ bạc trách gì người ở đời!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm mới gần sang, năm cũ chán
Thói đời đen trắng đáng thương thay
Tầm thường năm tháng còn yêu ghét
Phụ bạc xưa nay có lạ gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Vừa gần năm mới, ghét năm qua,
Thật lạ cho đời đáng xót xa.
Năm tháng chuyện xoàng, yêu với ghét,
Trách chi phụ bạc chẳng chừa ta.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời