Đêm, các chim im ắng
Tiếng ếch chưa bên song
Tiếng cuốc từ đâu vẳng
Tiếng làng quê vui mừng
Nhận tin quê hôm nọ
Ngón tay mưa nước đồng
Chắc ngày này cày cấy
Bắt đầu việc nhà nông
Chiều ta ra khỏi của
Việc việc sau xóm làng
Nhờ tiếng này thân thiết
Hoặc đến tai nhà chăng

tửu tận tình do tại