Chồi biếc tương tư đôi giọt lạnh
Giữa đêm, ngọn gió chuyển mùa qua
Với tiếng xe thồ đi chợ sớm
Nghe tiếng mùa xuân, gõ cửa hoa

Nhớ ngày xưa, Tết ấu thơ
Cha ở chiến trường xa tít xa
Mẹ gói nhớ mong vào chiếc bánh
Con ngồi bên mẹ đọc thư cha

Nhớ ngày xưa Tết ấu thơ
Mồng hai tôi theo ngoại lên chùa
Bồ đề rụng lá kênh bậc đá
Khói trầm phảng phất sắc thâm u

Thoắt cái xuân qua, xuân lại đến
Ngoại tôi trăm tuổi trắng mây thiền
Từ lúc cha tôi rời quân chưng vuông

Tiễn một năm đi, đón một xuân
Đêm ngồi nghe thấy giọt bâng khuâng
Bỗng như xa lắm từ đâu vọng
Một tiếng đò ơi! Ơi đò xuân.


Nguồn: Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016