Anh dữ dội như cơn bão biển
Em con thuyền - không buồm lái mong manh
Em van - đừng có làm em đắm
Trong phút ồn ào, nông nổi của tình anh

Con sóng bạc đầu rồi con sóng lại xanh
Em không có hai lần con gái
Khi bão tạnh và trời quang trở lại
Cái vỏ sò bên bãi khóc cô đơn

Yêu em, anh hãy giam giông bão vào tim.


Nguồn: Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016