Thằng này, thằng J cơ
Đẹp trai, nhiều tiền lắm
Nó cũng thích em đấy
Mà sao em hững hờ

Còn đây gã J rô
Đích thị một công tử
Yêu nó thì cũng được
Nhưng hạnh phúc đừng mơ

Còn đây thằng J nhép
Nó không yêu em đâu
Nó đa tình và nó
Chỉ mang đến khổ đau

Cuối cùng - tên J bích
Em thấy tính hung đồ
Em mà mơ đến nó
Có ngày mặt sưng vù

Không đứa nào tốt cả
Dù có bói cả ngày
Số em muốn hạnh phúc
Ờ...ờ phải lấy thầy

Em dứ dừ nắm tay
Thày liệu mồm đấy nhé
Tôi mà quẳng “tráp” đi
Thì thầy có mà ế!

“Không thể khác được dâu
Bốn thằng đều không tốt”
Ô kìa! Mắt em buồn
Sao nghe lòng xa xót

Năm tháng xa thật xa
Bây giờ tôi mới biết
Ngày ấy thằng J nhép
Em đặt thầm tên tôi.


Nguồn: Tuyển tập Làm thơ sân trường - kỷ niệm Hoa học trò 10 năm, 2001