Thuyền đỗ lại chân đê
Buồn yên nghe gió bấc
Lá bàng chín đỏ cành
Như lửa hồng phơ phất

Bên em anh lại nhắc
Một mùa đông xa rồi
Tình yêu như nắng ấm
Giữa đôi bàn tay người.


Nguồn: Mùa đông trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007