Tôi kịp về thành phố
Giữa độ mùa thu sang
Cây vừa lên sắc vàng
Như muôn nghìn đốm lửa
Nắng vương trên thành cổ
Như có từ nghìn xưa
Gió sẽ sàng ru đưa
Như lời ai khẽ hát
Sông Đunai lặng yên
Như chẳng hề có thực

Bao mà người hạnh phúc
Qua gần kề bên tôi
Tôi lạc trong giọng nói
Trong sắc màu  sáng tươi

Giữa đêm  xanh tuyệt vời
Bao lần tôi tự hỏi
Phải mùa thu tôi yêu
Về đây và đón đợi
Hay thành phố vì tôi
Giữa mùa thu ở lại.


10/1981

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch