Ta đã nghe thấy bước chân người
như nghe thấy hơi mưa trong đám mây chiều hạ
như nghe thấy tiếng sóng của miền ta chưa tới

Và ta
cùng kiệt đã tràn đầy
và ta
bền vững đã chơi vơi
và ta
câm nín đã thốt lời

Và ta
âm thầm soi lối vui tìm đến