Dương Bích Liên uống rượu
lặng im
và vẽ
Đã vượt qua mối vướng bận đời thường
đã vượt qua mối vướng bận vinh quang
đã vượt qua nỗi lo sợ âm thầm
khi phải đứng riêng về một phía

Dương Bích Liên uống rượu
lặng im
và vẽ

Những đối cực
Đã tuyệt vời hài hoà trên mặt vải
những tiếng kêu bi thương, cuồng nộ
đã tan trong lặng thinh kỳ bí
và rượu đã thay cho mọi loài ngũ cốc (*)

Rồi ra đi
như một vì sao
chợt tắt giữa bao la


(*) Những năm cuối đời, dường như hoạ sĩ uống rượu để sống. Ông nói với bạn bè: rượu là phần tinh tuý nhất của ngũ cốc.