15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 00:17

Cơ dam Tạo hoá khéo vần xoay,
Nhộng biến ra tằm nghĩ cũng hay.
Mới thấy trong nong xanh nghịt nghịt,
Đưa lên trên bủa đỏ gay gay.
Tháo vòng thao lược đền ơn chủ,
Rút đoạn can trường trả nợ vay.
Nhắn với thợ trời tua khéo dệt,
Thêu rồng vẽ phụng sẽ ra tay.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007