Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: tuyệt mệnh (71)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 14:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/12/2018 00:36

Mình ốc mang rêu rửa sạch ai,
Rung cây nhát khỉ thói quen hoài.
Mèo quào xuể vách còn chi sức,
Sứa nhảy qua đăng mới gọi tài.

Nhớ kẻ dang roi tung vó ngựa,
Đố ai lấy thúng úp mình voi.
Truông qua chưa khỏi đừng khinh khái,
Chim sổ lồng ra… để đó coi.


Sau khi vua Tự Đức băng hà, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết lộng hành, tự chuyên phế lập. Ông Ích Khiêm phản đối, bị bắt hạ ngục rồi đày vào Bình Thuận. Lúc đi đường ông làm bài thơ này tỏ lòng uất hận. Sau đó ông uống thuốc độc tự tử.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007