15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2021 14:23

Ủa ủa nhơn sao đến nỗi nầy?
Ờ! dây danh lợi buộc mình đây!
Bên vai rổn rảng dường đeo ngọc,
Dưới bụng xênh xoang tợ thắt đai.
Cái tháp Trần Phồn ngồi bén đít,
Khúc đờn Dũ Lý khảy đeo tai.
[...]


Theo Phan Khôi, bài thơ này được Ông Ích Khiêm làm khi ở trong nhà ngục Lạng Sơn, nhưng không nhớ hai câu cuối.

Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936