Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/04/2017 07:50

處士盧岵山居

西溪問樵客,
遙識主人家。
古樹老連石,
急泉清露沙。
千峰隨雨暗,
一徑入雲斜。
日暮鳥飛散,
滿山蕎麥花。

 

Xử sĩ Lô Hỗ sơn cư

Tây khê vấn tiều khách,
Dao thức chủ nhân gia.
Cổ thụ lão liên thạch,
Cấp tuyền thanh lộ sa.
Thiên phong tuỳ vũ ám,
Nhất kính nhập vân tà.
Nhật mộ điểu phi tán,
Mãn sơn kiều mạch hoa.

 

Dịch nghĩa

Phía tây suối hỏi thăm tiều phu,
Được biết nhà chủ nhân ở chỗ đằng xa kia.
Rễ cây cổ thụ quấn quít vào đá,
Nước suối trong chảy xiết thấy rõ cát dưới đáy.
Ngàn núi u ám vì mưa,
Một đường mòn khuất trong mây thấp.
Trời chiều chim bay tản mạn,
Khắp núi thấy lúa kiều mạch ra bông.


Núi Lô Hỗ nay không rõ ở đâu.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối tây gặp tiều phu thăm hỏi
Nhà chủ nhân ở cuối đường xa
Rễ cây quấn quít đá già
Suối trong chảy gấp lộ ra cát vàng
Ngàn ngọn núi mưa trông u ám
Một đường mòn mây xám phủ mờ
Trời chiều tản mạn chim về
Khắp non kiều mạch đề huề ra bông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Khe tây hỏi tiều khách
Xa biết nhà chủ nhân
Cổ thụ già leo đá
Cát lộ dưới giòng trong
Mưa mờ ngàn ngọn núi
Đường vào mây quấn quanh
Chiều xuống chim bay loạn
Khắp núi mạch đâm bông.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Phía tây suối, gặp tiều phu, hỏi
Nhà chủ nhân, ổng nói đằng xa
Rễ cây quấn đá kia, và
Suối trong, rõ cát nõn nà tầng sâu

Bởi mưa gió, núi rầu u ám
Một đường mòn khuất đám mây sa
Trời chiều chim tản là là
Khắp non kiều mạch mượt mà đơm bông.

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía tây suối hỏi chốn tiều phu,
Được biết chủ nhân chỗ tít mù.
Cổ thụ rễ cây quấn quít đá,
Suối trong rõ cát đáy sâu thu.
Ngàn non u ám vì mưa bụi,
Một lối khuất trong mây thấp mờ.
Tản mạn chim bay trời sẩm tối,
Khắp non kiều mạch đâm bông dù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời