Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 06:35

渭上題三首其二

目極雲霄思浩然,
風帆一片水連天。
輕橈便是東歸路,
不肯忘機作釣船。

 

Vị thượng đề kỳ 2

Mục cực vân tiêu tứ hạo nhiên,
Phong phàm nhất phiến thuỷ liên thiên.
Khinh kiêu tiện thị đông quy lộ,
Bất khẳng vong cơ tác điếu thuyền.

 

Dịch nghĩa

Mắt nhìn tận trời cao, ý thơ thẳng tắp,
Trong ngày dùng thuyền buồm di chuyển.
Thuyền chèo nhẹ vì thuận dòng xuôi về phía đông,
Không muốn quên đời làm anh thuyền chài.


Sông Vị phát nguyên từ núi Điểu Thử, huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc, chảy hướng đông nam vào tỉnh Thiểm Tây, ngang qua kinh đô Trường An, hợp lưu với sông Kinh rồi vào sông Hoàng Hà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mắt nhìn trời, ý thơ thẳng tắp
Trên con thuyền buồm lướt trên sông
Thuận dòng xuôi chảy về đông
Không buông thế sự làm ông thuyền chài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ý thơ thẳng tắp mắt trời cao,
Di chuyển thuyền buồm lướt sóng xao.
Mái nhẹ thuận dòng xuôi biển lớn,
Quên đời chẳng muốn làm thuyền câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Trời cao, thơ ý thẳng ngay
Thuyền buồm di chuyển trong ngày về đông
Nhẹ chèo thuận lái xuôi dòng
Quăng chài quên việc, đời không mong làm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời