Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 07:41

贈少年

江海相逢客恨多,
秋風葉下洞庭波。
酒酣夜別淮陰市,
月照高樓一曲歌。

 

Tặng thiếu niên

Giang hải tương phùng, khách hận đa
Thu phong diệp há Động Đình ba.
Tửu hàm dạ biệt Hoài Âm thị,
Nguyệt chiếu cao lâu nhất khúc ca.

 

Dịch nghĩa

Gặp nhau trong bước giang hồ, những ngậm ngùi cho thân đất khách
Gió thu lá rụng trên làn sóng hồ Động Đình
Rượu say, đang đêm từ biệt phố Hoài Âm
Trăng rọi lầu cao, hát lên một khúc (tiễn biệt).


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Quên người buồn nỗi gặp nhau đây
Sóng rợn hồ thu lá gió bay
Đêm biệt Hoài Âm khi cạn chén
Lầu cao, nguyệt rạng, khúc chia tay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Khách hội sông hồ, hận tối đa,
Lá rơi hồ Động, sóng thu nhòa.
Hoài Âm rượu uống đêm ly biệt,
Trăng chiếu lầu cao, một khúc ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông biển gặp nhau khách hận dài
Động Đình sóng gió lá thu bay.
Rượu say đêm biệt Hoài Âm phố
Trăng rọi lầu cao, hát một bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Biển sông gặp lại khách lòng hằn
Gió thu lá rụng sóng hồ tăn.
Hoài Âm phố biệt đêm nồng rượu
Khúc hát lầu cao trăng sáng ngần !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gặp nhau sông biển, hận nhiều,
Động Đình lá rụng, tiêu điều gió thu.
Hoài Âm, biệt lúc say sưa,
Lầu cao trăng rọi, ai vừa hát lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gặp gỡ chia nhau nỗi nhớ nhà
Động Đình mặt sóng lá thu sa
Hoài Âm nâng chén say ly biệt
Cùng hát dưới trăng một khúc ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời bể gặp nhau buồn nỗi khách
Động Đình sóng gợn lá thu già
Hoài Âm say khước đêm từ biệt
Trăng rọi lầu cao một khúc ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gặp gỡ sông hồ khách xót xa
Động Đình lá rụng gió thu qua
Hôm nay say giã Hoài Âm đó
Trăng rọi lầu cao một khúc ca


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 2, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp gỡ giang hồ, khách ngậm ngùi,
Động Đình làn sóng lá thu rơi.
Hoài Âm từ biệt đêm say rượu,
Trăng rọi lầu ca tiễn biệt lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời