Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 08:30

早秋山居

山近覺寒早,
草堂霜氣晴。
樹凋窗有日,
池滿水無聲。
果落見猿過,
葉乾聞鹿行。
素琴機慮靜,
空伴夜泉清。

 

Tảo thu sơn cư

Sơn cận giác hàn tảo,
Thảo đường sương khí tình.
Thụ điêu song hữu nhật,
Trì mãn thuỷ vô thanh.
Quả lạc kiến viên quá,
Diệp can văn lộc hành.
Tố cầm cơ lự tĩnh,
Không bạn dạ tuyền thanh.

 

Dịch nghĩa

Ở gần núi biết trời lạnh sớm
Nhà thảo đường sương bay lúc trời tạnh
Cây héo lá, cửa sổ có mặt trời
Ao đầy, nước lặng lẽ
Quả cây rụng thấy vượn đến
Lá khô nghe rõ chân hươu đi
Gảy đàn không dây, lòng lo nghĩ đều yên
Chỉ bạn với nước suối ban đêm

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Sườn non một mái thảo đường
Trời quang sớm lạnh, hơi sương bời bời
Cây tàn, ngoài cửa nắng soi
Mặt ao lặng lẽ khắp nơi nước đầy
Vượn tìm quả rụng bên cây
Lá khô nghe rõ tiếng bầy hươu ra
Gảy đàn, lo nghĩ đều qua
Đêm thanh khe suối cùng ta vui vầy


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trong non lạnh sớm về rồi,
Sương rơi nhà cỏ, bầu trời tạnh trong;
Cây tàn nắng dọi ngoài song,
Ao thu đầy nước tuyệt không tiếng nào.
Vượn tìm quả rụng núi cao,
Dưới chân hươu nghe xạc xào lá rơi.
Gảy đàn lòng hết lo âu,
Vui cùng khe suối, đêm thâu một mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gần non sớm lạnh lẽo
Nhà cỏ sương mù tan
Trời soi cây lá héo
Ao đầy nước mơ màng.
Trái rơi mời vượn lại
Hươu chạy lá khô khan
Gảy đàn lòng tĩnh lặng
Đồng bạn suối đêm thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Núi gần hay lạnh sớm,
Nhà cỏ hơi sương lành.
Cây úa, song soi nắng.
Lặng yên nước nhẫy quanh.
Lá khô hươu rõ bước,
Vượn hứng quả rời cành.
Đàn gãy, lòng tư lự,
Suối trong đêm vắng tanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Gần non lạnh sớm đến,
Nhà cỏ đẫm sương mai.
Cây úa, ngoài song nắng,
Ao yên, mặt nước đầy.
Quả rơi thấy bóng vượn,
Lá rụng nghe chân nai.
Đàn gảy buồn lo hết,
Đêm vang suối chảy hoài !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sườn non trời lạnh sớm
Nhà cỏ tạnh hơi sương
Cây úa song đầy nắng
Ao ngập nước chảy suông
Vượn qua hoa trái rụng
Hươu đến lá khô vương
Đàn gảy lòng yên tĩnh
Tiếng suối bạn đêm trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở gần núi biết trời sớm lạnh
Sương mờ bay khi tạnh thảo đường
Cây héo lá, nắng ngoài song
Ao đầy nước biếc, tịnh không tiếng nào
Quả cây rụng vượn mau tìm đến
Tiếng lá khô phát hiện hươu đi
Gảy đàn ý chẳng nghĩ gì
Chỉ còn tiếng suối đêm thì bạn thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gần non biết sớm lạnh trời,
Thảo đường trời tạnh sương bời rời bay.
Mặt trời soi cửa héo cây,
Dòng sông lặng lẽ ao đầy nước dâng,
Quả cây rụng thấy vượn gần,
Lá khô nghe rõ bước chân hươu về.
Lòng lo đàn gảy yên bề
Bạn cùng với nước đêm về suối trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời