Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2013 15:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/09/2013 15:35

蔡中郎墳

古墳零落野花春,
聞說中郎有後身。
今日愛才非昔日,
莫拋心力作詞人。

 

Sái trung lang phần

Cổ phần linh lạc dã hoa xuân,
Văn thuyết trung lang hữu hậu thân.
Kim nhật ái tài phi tích nhật,
Mạc phao tâm lực tác từ nhân.

 

Dịch nghĩa

Ngôi mộ cổ [của ông] trong ngày xuân hôm nay, có mưa phùn rơi nhẹ và hoa đồng hoang dại,
Nghe đồn ông có thể tái sinh.
Người thời nay không ái mộ văn tài như người thời xưa,
[Nếu quả được tái sinh] xin ông đừng hao tâm tốn sức làm nhà văn nữa.


Sái trung lang: tức Sái Ung, quê Trần Lưu cuối thời Đông Hán, là một văn nhân nổi tiếng, làm quan tới Tả trung lang tướng quân. Khi mất, ông được mai táng tại làng Hỗ, huyện Thường châu, tỉnh Giang Tô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngôi mộ xưa mưa phùn, hoa dại,
Nghe đồn ông từng tái sinh rồi.
Thời nay ít chuộng văn tài,
Có tái sinh, chớ làm người viết văn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mộ cổ ngày xuân mưa nhẹ hoa,
Nghe đồn ông đã tái sinh qua.
Người nay không thích văn xưa nửa,
Ông chớ làm văn tốn sức mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời