Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/11/2008 22:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/11/2008 22:12

李羽處士故里

柳不成絲草帶煙,
海槎東去鶴歸天。
愁腸斷處春何限,
病眼開時月正圓。
花若有情還悵望,
水應無事莫潺湲。
終知此恨難銷盡,
辜負南華第二篇。

 

Lý Vũ xử sĩ cố lý

Liễu bất thành ty thảo đới yên,
Hải tra đông khứ hạc quy thiên.
Sầu trường đoạn xứ xuân hà hạn,
Bệnh nhãn khai thì nguyệt chính viên.
Hoa nhược hữu tình hoàn trướng vọng,
Thuỷ ưng vô sự mạc sàn viên.
Chung tri thử hận nan tiêu tận,
Cô phụ Nam Hoa đệ nhị thiên.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Cỏ đà đeo khói liễu chưa buông
Hạc đã về trời bè đến đông
Ruột quặn nơi sầu xuân vẫn ngát
Mắt đau khi mở nguyệt đương tròn
Có tình thì hẳn hoa buồn ngóng
Không việc mà sao nước gợn tuôn
Nên biết hận này tan chẳng được
Nam Hoa thiên ấy phụ mơ mòng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Liễu chẳng thành tơ, cỏ khói lay,
Bè về đông khuất, hạc lên mây.
Nơi sầu ruột thắt, xuân nào ngớt,
Mắt bịnh vừa nhìn, nguyệt tỏ đầy.
Hoa nếu hữu tình luôn vọng ngóng,
Nước mong vô sự chớ tuôn hoài!
Hận nầy vẫn biết khó tiêu hết,
Lòng phụ Nam Hoa thiên thứ hai!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Liễu chưa rủ, cỏ mờ sương,
Đông, bè hướng biển, hạc đương về trời.
Chốn buồn, xuân chẳng hạn nơi,
Mắt đau vừa mở, giữa trời trăng soi.
Có tình, hoa xót đứng coi,
Rảnh rang, nước cứ lặng trôi lạnh lùng.
Biết rằng mối hận nấu nung,
Nam Hoa, xin luống phụ cùng thiên hai...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Liễu chẳng thả tơ cỏ khói mờ
Hướng đông đò biển cò về trời
Buồn nơi đứt ruột xuân bao hạn
Ốm lúc mắt nhìn trăng đúng thời
Hoa nếu có tình buồn lại ngóng
Nước dù không việc chảy đừng kêu
Hận này cuối biết tan không dễ
Đành phụ Nam Hoa đệ nhất hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu chưa tơ khói mờ cỏ biếc
Bè biển đông, hạc lướt về trời
Lòng buồn xuân vẫn nơi nơi
Mắt đau vừa khỏi trăng ngời tròn vo
Hoa có tình buồn lo trông ngóng
Nước muốn yên đứng phóng ầm ì
Cuối cùng biết hận không đi
Thì đà phụ bạc thiên nhì Hoa Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ mang sương móc liễu chưa buông,
Hạc lướt về trời bè biển đông.
Đứt ruột sầu xuân đâu xứ hạn,
Mắt đau hình ảnh nguyệt mờ trông.
Có tình hoa hẳn chưa buồn ngóng,
Không việc mà sao nước cứ tuôn.
Biết hận cuối cùng tan chẳng hết,
Nam Hoa thiên ấy phụ cam lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời