瑤瑟怨

冰簟銀床夢不成,
碧天如水夜雲輕。
雁聲遠過瀟湘去,
十二樓中月自明。

 

Dao sắt oán

Băng điệm ngân sàng mộng bất thành,
Bích thiên như thuỷ, dạ vân khinh.
Nhạn thanh viễn quá Tiêu Tương khứ,
Thập nhị lâu trung nguyệt tự minh.

 

Dịch nghĩa

Chiếu băng, giường bạc, mộng không thành
Trời xanh như nước, mây đêm mỏng nhẹ
Tiếng nhạn xa đã bay qua Tiêu Tương
Trong khoảng mười hai lầu, một vầng trăng tự sáng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Anh

Chiếu băng giường bạc, mộng không thành
Nước trời biêng biếc, mây đêm khơi
Nhạn bỏ Tiêu Tương, chừ xa lắm
Một mảng đền đài, trăng đơn côi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giường bạc chiếu băng mộng chẳng thành,
Mây đêm mỏng nhẹ nước trời xanh.
Tiêu Tương tiếng nhạn bay xa chốn,
Thập nhị lầu trăng sáng rất thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]