Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:12

楊柳枝其七

禦柳如絲映九重,
鳳凰窗柱繡芙蓉。
景陽樓畔千條露,
一面新妝待曉鐘。

 

Dương liễu chi kỳ 7

Ngự liễu như ti ánh cửu trùng,
Phượng hoàng song trụ tú phù dung.
Cảnh Dương lâu bạn thiên điều lộ,
Nhất diện tân trang đãi hiểu chung.

 

Dịch nghĩa

Liễu trong vườn ngự như tơ ánh lên 9 từng
Hoa phù dung sặc sở ngoài song cửa, trụ có hình phượng hoàng
Bên lầu Cảnh Dương sương vướng trên ngàn cành
Khuôn mặt vừa trang điểm chờ chuông triều sớm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cửu trùng liễu ánh tê mê
Phù dung rộ nở bốn bề ngoài song
Cảnh Dương liễu vẫn chờ mong
Mặt hoa trang điểm đẹp lòng quân vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sáng ánh chín từng tơ liễu dương
Phượng hoàng cột cửa đẹp phù dung.
Cảnh Dương sương phủ ngàn cành nhỏ
Mặt điểm trang rồi đợi tiếng chuông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu vườn ngự ánh lên chín cấp
Trụ phượng hoàng thêu bức phù dung
Ngàn cành lộ gác Cảnh Dương
Mặt vừa trang điểm chờ chuông sáng rền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn ngự liễu tơ ánh cửu trùng,
Phù dung sặc sở phượng ngoài song.
Cảnh Dương sương vướng lầu ngàn cảnh,
Khuôn mặt điểm trang chuông sớm cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời