楊柳枝其四

金縷毿毿碧瓦溝,
六宮眉黛惹春愁。
晚來更帶龍池雨,
半拂闌幹半入樓。

 

Dương liễu chi kỳ 4

Kim lũ tam tam Bích Ngoã câu,
Lục cung mi đại nhạ xuân sầu.
Vãn lai cánh đới Long Trì vũ,
Bán phất lan can bán nhập lâu.

 

Dịch nghĩa

Tơ vàng rũ lơ thơ trên ngòi Bích Ngoã
Sáu cung tô điểm chân mày làm u sầu mùa xuân
Chiều đến mưa đổ xuống ao Long Trì
Nửa phơ phất ở hiên nhà, nửa bay vào trong lầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngòi Bích Ngõa liễu tơ vờn
Sáu cung trang điểm, đẹp hờn xuân xanh
Mưa chiều rả rích bên thành
Vô lầu một nửa, nửa hoành lan can.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lõng thõng tơ vàng phủ Ngõa câu,
Sáu cung  mày kẽ để xuân sầu.
Long Trì chiều tối mưa vần vũ,
Nửa phất lan can, nửa nhập lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lơ thơ ngòi Ngoã phất tơ vàng
Xuân hận sáu cung bận điểm trang.
Chiều xuống Long Trì mưa rỉ rả
Nửa vào lầu gác, nửa lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tơ vàng rủ lòng thòng Bích Ngoã
Sáu cung trang buồn cả mùa xuân
Long Trì mưa đổ lan man
Nửa phơ phất cửa nửa lan lên lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên ngòi Bích Ngoã rũ tơ vàng,
Tô điểm mày sầu xuân mới sang.
Chiều đến Long Trì mưa đổ xuống,
Vào lầu một nửa, nửa lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời