Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:09

楊柳枝其三

蘇小門前柳萬條,
毿毿金線拂平橋。
黃鶯不語東風起,
深閉朱門伴細腰。

 

Dương liễu chi kỳ 3

Tô Tiểu môn tiền liễu vạn điều,
Tam tam kim tuyến phất Bình Kiều.
Hoàng oanh bất ngữ đông phong khởi,
Thâm bế chu môn bạn tế yêu.

 

Dịch nghĩa

Trước cửa nhà nàng Tô Tiểu liễu vạn cành
Dây vàng lòa xòa phơ phất trên Bình Kiều
Gió xuân đã thổi nhưng vắng tiếng oanh
Người lưng thon nhốt mình sâu trong phòng khuê.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trước nhà Tô Tiểu xanh mầm
Tơ bay óng ả liễu râm Bình Kiều
Nhưng hoàng oanh mãi không lời
Thâm khuê xuân khóa một đời lưng thon.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước nhà Tô Tiểu liễu muôn ròng,
Vắng tiếng oanh vàng hót gió đông.
Phơ phất Bình Kiều dài óng sợi,
Cửa son cài chặt, bám lưng ong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Liễu trước cửa Tô Tiểu vạn cành
Dây vàng ẻo lả phất cầu Bình
Gió đông khơi dậy oanh im tiếng
Eo nhỏ phòng son khoá phận mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn cành liễu trước nhà Tô Tiểu
Tơ vàng mềm yểu điệu Bình Kiều
Gió xuân oanh hót không nhiều
Cửa son khoá kín tế yêu bạn cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tô Tiểu trước nhà liễu vạn hàng,
Bình Kiều phơ phất mềm tơ vàng.
Gió xuân đã thổi nhưng oanh vắng,
Eo nhỏ phòng khuê nhốt phận nàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời