碧澗驛曉思

香燈伴殘夢,
楚國在天涯。
月落子規歇,
滿庭山杏花。

 

Bích Giản dịch hiểu tứ

Hương đăng bạn tàn mộng,
Sở quốc tại thiên nhai.
Nguyệt lạc tử quy yết,
Mãn đình sơn hạnh hoa.

 

Dịch nghĩa

Khi mộng tàn chỉ thấy làm bạn với ngọn đèn và lư hương thơm,
[Nhớ nhà] nơi đất Sở ở cuối chân trời xa.
Trăng đã lặn và chim tử quy thôi kêu [những tiếng gợi người nghe nhớ nhà],
Khắp nhà trọ hoa hạnh rừng nở tưng bừng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Mộng tan đèn làm bạn
Quê Sở tận chân trời.
Cuốc im hơi nguyệt lặn
Đầy sân hoa hạnh rơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn với đèn ban mai mộng vỡ
Nhớ nhà nơi đất Sở xa xa
Tử quy thôi hót, trăng tà
Khắp nhà trọ nở đầy hoa hạnh rừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đèn thơm bạn với mộng thôi
Quê hương đất Sở chân trời mờ xa
Trăng tà cuốc đã ngừng ca
Đầy sân hạnh núi nở hoa bên nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộng tàn bạn với hương đăng
Bồi hồi đất Sở mịt mùng trời xa
Cuốc im, nghiêng bóng trăng tà
Đầy sân hạnh núi nở hoa tưng bừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mộng tàn làm bạn với hương đăng,
Đất Sở nhớ nhà trời cuối chân.
Trăng lặn tử quy kêu gợi nhớ,
Đầy sân hạnh nở hoa tưng bừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời