Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 16:11

滑州歸鴈亭

長河終歲足悲風,
亭古台荒半倚空。
惟有鴈歸時最早,
柳含微綠杏粘紅。

 

Hoạt Châu Quy Nhạn đình

Trường hà chung tuế túc bi phong,
Đình cổ đài hoang bán ỷ không.
Duy hữu nhạn quy thì tối tảo,
Liễu hàm vi lục hạnh niêm hồng.


Hoạt Châu nay là huyện Hoạt, thuộc khu An Dương, Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông dài năm hết gió gợi buồn
Đài hoang đình cũ nửa tựa không
Chỉ loài chim nhạn về đây sớm
Liễu ngậm xanh sơ hạnh chớm hồng

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Năm hết sông dài gió bận lòng,
Đài hoang đình cổ nửa tầng không.
Duy còn chim nhạn về đây sớm,
Liễu mới chồi xanh hạnh chớm hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông dài năm hết gợi buồn,
Đài hoang đình cổ nửa luồng tầng không.
Duy còn nhạn sớm về sông,
Hạnh xanh liễu mới chớm hồng nụ hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời