Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Vũ Nguyên Hành (11 bài)
- Mạnh Giao (32 bài)
- Vương Kiến (36 bài)
- Quyền Đức Dư (14 bài)
- Hoài Hải thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/08/2008 22:29 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/08/2008 22:30 bởi hongha83
Âu Dương Chiêm 歐陽詹 (755-800) tự Hành Chu 行周, người Tần Giang, Phúc Kiến. Đỗ tiến sĩ năm 792 (Trinh Nguyên - Đức Tông), cùng thời Hàn Dũ và thành bạn thân. Làm chức Tứ môn trợ giáo, tính phóng khoáng, ưa ngao du.