Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2013 15:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/06/2021 22:44

送張驃騎邠寧行營

寶馬雕弓金仆姑,
龍驤虎視出皇都。
揚鞭莫怪輕胡虜,
曾在漁陽敵萬夫。

 

Tống Trương phiêu kỵ Bân Ninh hành doanh

Bảo mã điêu cung kim bộc cô,
Long tương hổ thị xuất hoàng đô.
Dương tiên mạc quái khinh Hồ lỗ,
Tằng tại Ngư Dương địch vạn phu.

 

Dịch nghĩa

Cưỡi ngựa quý, lưng đeo cung điêu, hông đeo tên quý,
Dáng điệu khí khái uy võ dời khỏi kinh thành.
Đừng lạ thấy ông chỉ roi khinh thường đám giặc Hồ,
Vì ông đã từng thắng vạn người ở Ngư Dương.


Phiêu kỵ: tức phiêu kỵ tướng quân, một quân hàm cấp tướng. Trương phiêu kỵ thân thế không rõ. Bân Ninh: tên đất, nay là huyện Bân tỉnh Thiểm Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cưỡi ngựa quý, kiếm vàng sáng chói
Dáng uy nghi ra khỏi kinh thành
Giặc Hồ roi chỉ coi khinh
Ngư Dương đắc thắng vạn binh đã từng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa quý, cung điêu, hông kiếm vàng,
Dáng hình khí khái rời kinh thành.
Chỉ roi khinh thị giặc Hồ lạ,
Từng thắng Ngư Dương giặc vạn ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung điêu, ngựa quý, kiếm vàng,
Dáng hình uy võ lên đàng rời kinh.
Giặc Hồ roi chỉ coi khinh,
Ngư Dương từng thắng vạn binh giặc ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngựa hay cung quý mũi tên linh
Rồng vọt hổ lườm rời đế kinh
Chớ lạ giơ roi khinh giặc cướp
Ngư Dương từng ở đấu muôn binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa chữ “kim bộc cô 金仆姑”

Theo Tả truyện, thì kim bộc cô là tên gọi của một loại mũi tên.
金仆姑 箭名。《左传·庄公十一年》:“乘丘 之役,公以金僕姑射 南宫长万
kim bộc cô tiễn danh。《 tả truyện· trang công thập nhất niên“thừa khâu chi dịch, công dĩ kim bộc cô xạ nam cung trường vạn.
Trong bài Giá cô thiên của Tân Khí Tật trên Thi viện cũng chú thích Kim bộc cô là tên một loại tên bắn. Không hiểu sao trong bài này lại dịch nghĩa là thanh kiếm.

Do vậy nếu dịch nghĩa là một loại kiếm thì thoát ý quá.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời