Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2008 22:34

題延平劍潭

想象精靈欲見難,
通津一去水漫漫。
空餘昔日凌霜色,
長與澄潭生晝寒。

 

Đề Diên Bình kiếm đàm

Tưởng tượng tinh linh dục kiến nan,
Thông tân nhất khứ thuỷ man man.
Không dư tích nhật lăng sương sắc,
Trường dữ trừng đàm sinh chú hàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Muốn thấy gươm thiêng khó mấy vàn
Qua đò một bến nước mênh mang
Suông thừa nắng cũ nhoà sương sắc
Dài với đầm trong sáng lạnh tràn


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tưởng muốn thấy gươm thiêng khó lắm
Rời bến đò một loáng thấy đầm
Khói sương ngày cũ âm âm
Ban ngày mà cũng lạnh căm cảnh hồ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghĩ rất linh thiêng khó kiếm tìm
Qua đò một chuyến nước man man
Vẫn như ngày trước màu sương giá
Mãi với đầm trong ngày lạnh sinh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muốn thấy kiếm linh thật khó lòng
Một lần qua bến, nước mênh mông
Nhập nhoà nắng cũ mờ sương khói
Ngày lạnh dài thêm với nước đầm

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn thấy gươm thiêng khó kiếm tìm,
Qua đò bến nước thật mông mênh.
Không dư nắng cũ mờ sương khói,
Dài với đầm trong sinh ngày hàn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gươm thiêng muốn thấy khó tìm,
Qua đò một bến mông mênh nước trời.
Không dư nắng cũ sương mờ,
Đầm trong dài với ngày trời lạnh thêm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời