1.
Đã đêm rồi
Tiếng xe lửa rít lên nhọn hoắt
Gác nhà ai đang kéo hồ cầm
Tiếng rao hàng
       "Vằn thắn...điểm tâm..."
Tiếng trẻ ăn mày rên rỉ
...
Ôi! những lời văn đô thị!


2.
Cạnh hàng rào
Mùi hôi thối xông lên
Hàng chữ to đứng đắn đề trên
"Ở đây cấm đái!"
Rãnh nước vàng, trắng, xanh cứ chảy
Nhung nhúc những đàn giòi
Ôi! Chính nơi đây thối nát rã rời
Tên gọi là "Thượng Hải"


3.
Đang ngồi viết
Ánh đèn dần tối lại
Thì kia!
Đèn đã cạn dầu
Thành phố này đèn điện
Có cho người nghèo đâu.


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)