Tương tư dài,
Tương tư dài.
Nếu hỏi bao giờ mới nguôi ngoai,
Chỉ khi gặp mà thôi.

Tương tư dài,
Tương tư dài.
Muốn lấy lòng mình nói với ai,
Kẻ bạc tình nào hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.