15.00
Đăng ngày 10/03/2018 20:31, số lượt xem: 204

Muốn làm vầng trăng soi khắp chốn
Những khi buồn trốn khỏi thế gian
Trăng kia khi khuyết khi tròn
Đời người sướng-khổ, hèn-sang mấy hồi
Vầng trăng lặng lẽ đơn côi
Ngày qua tháng lại còn tôi với đời
Đêm nằm trơ trọi chơi vơi
Muốn làm vầng sáng giữa trời bao la.

TL, 2014