15.00
Đăng ngày 10/03/2018 20:40, số lượt xem: 308

Thu sang trời đất nhuộm vàng
Vòng đời luân chuyển tuần hoàn tháng năm
Mây trời vẫn chốn xa xăm
Con ong làm mật con tằm giăng tơ
Sóng kia vẫn mãi tìm bờ
Biển kia vẫn mãi đợi chờ thuyền thôi
Đường đời độc bước chân tôi
Đêm về hiu hắt đơn côi phận mình.

TL, 2014