15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/03/2018 08:13, số lượt xem: 214

Poker đầu óc phải cao siêu
Suy tính trước sau cộng chút liều
Ngó xem sắc mặt hàng đối thủ
Tài trí khôn nhanh ắt thắng nhiều!