Đăng ngày 12/03/2018 08:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ái Lạc Hoa vào 12/03/2018 08:52, số lượt xem: 372

Kiếp người - một kiếp nhân sinh
Ghét - yêu, yêu- ghét thường tình thế thôi
Thế gian sáu cõi luân hồi
Trả - vay, vay- trả để rồi ra đi
Bon chen, ganh ghét, kỵ nghi
Cuộc đời ngắn lắm làm gì được đâu
Sống nên trọng nghĩa trước sau
Tu tâm tích đức nhiệm màu ắt nên!

12/3/2018