15.00
Đăng ngày 04/06/2019 08:40, số lượt xem: 235

Thao thức khóc giữa đêm thực tại
Ngỡ mình mơ mà hoá lại không
Lệ chảy dài trên má sao nóng hổi
Nghĩ mông lung, càng nghĩ càng tuôn
Cũng chẳng rõ vì chi mà khóc
Để lại tràn ướt tóc môi khô
Ghìm tiếng nấc nuốt sầu tuôn vào họng
Mong nắng về cho nước mắt khô trong...