15.00
Đăng ngày 12/03/2018 03:16, số lượt xem: 297

Bướm lạc hoa làm sao thành mật ngọt
Chim lạc trời chiều tối biết về đâu
Lá lạc cành vương mãi nét âu sầu
Cá lạc nước làm sao mà sống nữa
Suối lạc nguồn nằm đợi những cơn mưa
Thuyền lạc bến chực chờ trong đêm tối
Trong tình yêu có muôn ngàn vạn lối
Ta lạc nhau, ai sẽ đợi sẽ chờ?

2017