23.50
1 người thích
Đăng ngày 18/05/2018 06:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Ái Lạc Hoa vào 21/05/2018 00:47, số lượt xem: 121

Có một thứ tình cảm khó gọi tên
Là ranh giới giữa hai miền cảm xúc
Rất sống động nhưng nhạt nhoà tuỳ lúc
Rất yêu thương nhưng lưỡng lự cũng nhiều...

17.05.2018