Đăng ngày 17/05/2018 06:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Ái Lạc Hoa vào 20/05/2018 00:47, số lượt xem: 304

Có một thứ tình cảm khó gọi tên
Là ranh giới giữa hai miền cảm xúc
Rất sống động nhưng nhạt nhoà tuỳ lúc
Rất yêu thương nhưng lưỡng lự cũng nhiều...

17.05.2018