Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2018 20:33, số lượt xem: 206

Lòng xuân phơi phới với đời vui
Yêu đến rồi đi thấy ngậm ngùi
Ngẫm lại tuổi xuân mình ngắn ngủi
Bao nhiêu hờn tủi vẫn thấy vui!

TL, 2017