25.00
Đăng ngày 22/02/2018 00:05, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Ái Lạc Hoa vào 17/04/2018 07:27, số lượt xem: 458

Thuở nhỏ theo bà ra bến sông
Bà kể tôi nghe thuở chưa chồng
Trai làng ngỏ ý thầm thương trộm
Sớm tối thư từ đợi ngóng trông.
Than trách ngày xưa vội theo chồng
Trâu, bò, gà, lợn với con đông
Tiếc tuổi thanh xuân, bà chép miệng:
“Sinh phận đàn bà thật bất công!”

TL, 18/01/2018