Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Mời trăng (1992)

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trung Thông


‒ Ẩn giới thiệu
Đây là tập thơ cuối cùng của nhà thơ Hoàng Trung Thông

[Tạo ngày 15/03/2009 19:10 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 08/06/2009 20:47 bởi Vanachi, số lượt xem: 630]

1. Để râu 8. Nếu tôi chết
2. Dưới bóng hoè 9. Ngày
3. Giá như tôi đọc 10. Nhìn
4. Khách ở quê ra chơi 11. Quét lá
5. Khó 12. Tứ tuyệt (I)
6. Lời trối 13. Tứ tuyệt (II)
7. Mời trăng  

© 2004-2014 Vanachi