Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Điêu tàn (1937)

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên


» Hiện giới thiệu
1. Cái sọ người
3
19. Bóng tối
2. Những sợi tơ lòng
1
20. Đêm tàn
3. Mộng 21. Hồn trôi
4. Điệu nhạc điên cuồng
1
22. Xuân về
5. Ngủ trong sao 23. Sông Linh
6. Đừng quên lãng 24. Vo lụa
7. Ta
1
25. Thu (I)
8. Mồ không 26. Máu xương
9. Trên đường về 27. Tiết trinh
10. Đọc sách 28. Trăng điên
11. Chiến tượng 29. Đêm xuân sầu
12. Tạo lập 30. Đầu rơi
13. Nắng mai 31. Xương vỡ máu trào
14. Tắm trăng 32. Đợi người Chiêm nữ
15. Những nấm mồ 33. Xuân
16. Xương khô 34. Cõi ta
17. Đám ma 35. Đầu mênh mang
18. Tiếng trống 36. Mơ trăng 

© 2004-2014 Vanachi