Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Nghề nghiệp

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » 1008 bài thơ thiếu nhi


1. Anh bù nhìn 6. Bé làm bánh trứng sữa
2. Đất và gạch 7. Chú thợ điện
3. Ông bác sĩ 8. Muối
4. Ông rác 9. Những chú voi phun nước
5. Bánh tráng nướng  

© 2004-2014 Vanachi