Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Những ca khúc - Odes et ballades (1826)

Thơ » Pháp » Victor Hugo


‒ Ẩn giới thiệu
Tập thơ được xuất bản năm 1826, gồm những bài "Odes" theo truyền thống thơ cổ điên Pháp, có vần điệu chặt chẽ và những bài "Ballades" gồm các bài có pha truyện phần lớn các bài với thời sự chính trị. Người ta cho rằng đây là tập mang "cái nhìn tiên tri" của nhà thơ. V. Huygô đã viết: "Trong thế giới thực tại, có một thế giới tư tưởng rực rỡ trước con mắt những ai quen trầm tư nên nhìn thấy sự vật xa hơn sự vật qua những sự vật.Thơ không ở trên  hình dáng của tư tưởng mà ở ngay trong tư tưởng". Bài "Tuổi thơ tôi" có quan hệ đến đời nhà thơ lúc nhỏ. Bố ông là viên tướng triều đình. Ông thường theo cha sống gần những nơi trận mạc.

[Tạo ngày 01/10/2013 09:10 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 02/10/2013 10:10 bởi hongha83, số lượt xem: 220]

1. Tuổi thơ tôi (I)
1
  

© 2004-2014 Vanachi