Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Thanh Hiên thi tập - 清軒詩集

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du


‒ Ẩn giới thiệu
Thanh Hiên thi tập là tập thơ chữ Hán đầu tiên của Nguyễn Du. Tập thơ này Nguyễn Du làm trong thời kỳ còn hàn vi và có thể phân chia ra làm ba giai đoạn:
1. Mười năm gió bụi (1786-1795) là thời gian ông lẩn trốn ở Quỳnh Côi.
2. Dưới chân núi Hồng (1796-1802), về ẩn ở quê nhà.
3. Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804).

Khác với Bắc hành tạp lục là những bài thơ viết về cảm nghĩ của Nguyễn Du với những cảnh trí, địa phận ông đi ngang qua, về nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, phần Thanh Hiên thi tập nói về cá nhân Nguyễn Du và những tình cảm của ông trong hoàn cảnh đương thời.

[Tạo ngày 11/07/2005 21:01 bởi Vanachi, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 09/09/2005 20:21 bởi Vanachi, số lượt xem: 5328]

1. My trung mạn hứng
3
16. Ngoạ bệnh kỳ 1
2
2. Tặng Thực Đình
2
17. Ngoạ bệnh kỳ 2
3
3. Phúc Thực Đình
3
18. Đối tửu
13
4. Hành lạc từ kỳ 1
1
19. Lam giang
2
5. Hành lạc từ kỳ 2
2
20. Liệp
2
6. Độ Long Vĩ giang
7
21. Sơn thôn
4
7. Tạp thi kỳ 1
5
22. Thôn dạ
5
8. Tạp thi kỳ 2
3
23. Tạp ngâm kỳ 1
3
9. Ký Huyền Hư tử
3
24. Tạp ngâm kỳ 2
4
10. Ký giang bắc Huyền Hư tử
3
25. Tạp ngâm kỳ 3
3
11. Ký hữu (I)
4
26. Mạn hứng
7
12. Khai song
2
27. Dạ hành
4
13. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 1
3
28. Đạo ý
4
14. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 2
2
29. Điếu La Thành ca giả
3
15. Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3
4
30. Ninh Công thành
2
1. Ký hữu (II)
5
10. Đồng Lung giang
4
2. Sơ nguyệt
3
11. Lạng Sơn đạo trung
4
3. La Phù giang thuỷ các độc toạ
3
12. Quỷ Môn đạo trung
2
4. Ngẫu hứng kỳ 1
2
13. Đề Nhị Thanh động
4
5. Ngẫu hứng kỳ 2
2
14. Vọng Phu thạch
6
6. Thanh minh ngẫu hứng
4
15. Xuân tiêu lữ thứ
5
7. Mộ xuân mạn hứng
4
16. Điệp tử thư trung
3
8. Thanh Quyết giang vãn diểu
2
17. Khổng tước vũ
5
9. Đồng Lư lộ thượng dao kiến Sài Sơn
2
18. Độc Tiểu Thanh ký
26
1. Sơn cư mạn hứng
3
16. Lưu biệt Nguyễn đại lang
1
2. U cư kỳ 1
3
17. Hoạ Hải ông Đoàn Nguyễn Tuấn "Giáp Dần phụng mệnh nhập Phú Xuân đăng trình lưu biệt bắc thành chư hữu" chi tác
3
3. U cư kỳ 2
4
18. Bát muộn
3
4. Tự thán kỳ 1
3
19. Trệ khách
2
5. Tự thán kỳ 2
3
20. Mạn hứng kỳ 1
3
6. Bất mị
2
21. Mạn hứng kỳ 2
3
7. Quỳnh Hải nguyên tiêu
3
22. Đại nhân hí bút
1
8. Xuân nhật ngẫu hứng
3
23. Vị Hoàng doanh
3
9. Tạp ngâm (I)
4
24. Độ Phú Nông giang cảm tác
2
10. Khất thực
3
25. Hoàng Mai kiều vãn diểu
3
11. Xuân dạ
8
26. Dao vọng Càn Hải từ
1
12. Thu chí (II)
1
27. Ký mộng
5
13. Thu dạ kỳ 1
2
28. Tái du Tam Điệp sơn
2
14. Thu dạ kỳ 2
1
29. Giang đình hữu cảm
3
15. Tống Nguyễn Sĩ Hữu nam quy
1
30. Ức gia huynh
2 

© 2004-2014 Vanachi