Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Chú bò tìm bạn

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hổ


‒ Ẩn giới thiệu
Nhà xuất bản Thanh Niên - 1956

[Tạo ngày 05/03/2007 11:02 bởi Hoa Xuyên Tuyết, số lượt xem: 2585]

1. Bê đòi bú 4. Ngựa con
2. Chú bò tìm bạn
1
5. Sáo đậu lưng trâu
3. Mèo và tro bếp
1
  

© 2004-2014 Vanachi