Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Thơ Nôm truyền tụng

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương


» Hiện giới thiệu
1. Đàn gảy 45. Miếu Sầm thái thú
1
2. Đá ông bà chồng 46. Núi Ba Đèo
3. Đá chẹt thi 47. Núi Kẽm Trống
4. Đánh đu
2
48. Ngại ngùng
5. Đánh cờ
5
49. Nguyệt hỡi đê mê
6. Đề nhị mỹ nhân đồ 50. Nhĩ Hà tức cảnh
7. Đọc cho Chiêu Hổ hoạ 51. Nước Đằng
8. Đồng tiền hoẻn 52. Phiếm chu ngoạn nguyệt (Giong thuyền chơi trăng)
9. Đi đái bùn nẩy 53. Quan Hậu sợ vợ
10. Đưa đò 54. Quá Nghệ An hoài giai nhân, hựu thể
11. Ốc nhồi
2
55. Quán Sứ tự
12. Bánh trôi
1
56. Quả mít
2
13. Bùn bắn lên đồ 57. Sài Sơn thiên thị (Chợ trời núi Thầy)
14. Canh khuya 58. Sư hoạnh dâm
2
15. Cái giếng 59. Tát nước
16. Cái quạt 60. Tình có theo ai
17. Cảnh thu 61. Tặng tình nhân
18. Chùa Hương Tích 62. Tức sự
19. Chùa Sài Sơn 63. Thân phận người đàn bà
20. Chế sư 64. Thị Đểu thi
21. Chi chi chuyện ấy 65. Thơ tự tình
4
22. Chơi hoa
1
66. Thương
23. Chơi Khán Đài
1
67. Thương ôi phận gái
24. Con cua 68. Thương thay phận gái
25. Dữ Phạm tế tửu xướng hoạ, kỳ nhị 69. Tiễn người làm thơ
26. Dệt cửi đêm 70. Trào tăng
27. Du cổ tự 71. Trách Chiêu Hổ 2
28. Duyên kỳ ngộ 72. Trúc Bạch hồ
1
29. Già kén kẹn hom 73. Vô âm nữ
30. Hang Cắc Cớ
1
74. Vấn nguyệt
31. Hàng ư Thanh (Quán hàng ở xứ Thanh) 75. Vọng Tây Hồ hoài hữu
32. Hạ nhật tầm phu (Ngày hè tìm chồng) 76. Vịnh ông cắng đánh nhau
33. Hỏi cô hàng sách 77. Vịnh đời người
34. Hỏi trăng bài 1 78. Vịnh bách chu - tức sương nữ
35. Hữu cảm 79. Vịnh cái quạt
36. Ký tao nương Mộng Lan (Gửi nữ sĩ Mộng Lan) 80. Vịnh chung
37. Khóc chồng làm thuốc 81. Vịnh dạy con trẻ
38. Khóc Tổng Cóc 82. Vịnh Hằng Nga
39. Không chồng mà chửa 83. Vịnh hoa cúc
40. Khấp Vĩnh Tường quan 84. Vịnh nằm ngủ
4
41. Lấy chồng chung
1
85. Vịnh nhàn cư
42. Lỡm học trò 86. Vịnh ni sư
43. Mời ăn trầu
1
87. Vịnh Thăng Long hoài cổ
44. Mời khách ăn trầu 88. Vịnh xuyên cổ (Vịnh trống thủng) 

© 2004-2014 Vanachi