Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Quả đỏ (1980)

Thơ » Việt Nam » Võ Quảng


‒ Ẩn giới thiệu
Nguồn: Tập thơ Quả đỏ của Võ Quảng, Nxb Kim Đồng, số xuất bản 30/KĐA, in 31.000 cuốn khổ 13x19cm tại nhà máy in Tiến bộ, in xong và nộp lưu chiểu tháng 8-1983

Mục lục:
1. Anh nắng sớm 2. Bà tôi chăn nuôi 3. Báo tin 4. Câu chuyện vẽ tranh 5. Điểm hai 6. Đàn bồ chao 7. Chuyện ông cần trục 8. Đôi tay mẹ 9. Gió 10. Ba chị gà mái 11. Con nghé 12. Làm gạch 13. Một làn nước mát 14. Bốn người 15. Kêu rét 16. Thỏ con 17. Lộc với sương 18. Chú voi con 19. Chuyện anh chào mào 20. Câu chuyện lái tàu 21. Chân mưa 22. Rùa con 23. Quả đỏ 24. Đường đến trường 25. Học tốt

[Gửi ngày 30/09/2009 17:52 bởi karizebato, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 30/09/2009 20:09 bởi karizebato, số lượt xem: 2109]

1. Anh nắng sớm14. Bốn người
2. Bà tôi chăn nuôi15. Kêu rét
3. Báo tin16. Thỏ con
4. Câu chuyện vẽ tranh17. Lộc với sương
5. Điểm hai18. Chú voi con
6. Đàn bồ chao19. Chuyện anh chào mào
7. Chuyện ông cần trục20. Câu chuyện lái tàu
8. Đôi tay mẹ21. Chân mưa
9. Gió22. Rùa con
10. Ba chị gà mái23. Quả đỏ
11. Con nghé24. Đường đến trường
12. Làm gạch25. Học tốt
13. Một làn nước mát Trang trong tổng số 3 trang (25 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

   Anh nắng sớm
 
Thể thơ: Thơ mới năm chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 2827 lần
Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 03:36
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ngày về còn ngần ngại
Bóng tối vẫn mờ mờ
Chợt ánh một đường tơ:
Vừng đông xoè cánh quạt

Ngày trở về bát ngát
Anh Nắng sớm nhô lên
Nhìn rộng khắp bốn bên
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

   Bà tôi chăn nuôi
 
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 694 lần
Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 03:37
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Sáng sớm bà tôi
Tung chăn dậy trước

Nghe tiếng bà bước
Gà qué vui mừng
Đàn vịt tưng bừng
Chào bà: quạc! quạc!

...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

   Báo tin
 
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 390 lần
Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 04:00
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Tin đồn đâu đây
Sắp có gió bấc
Nếu nó có thật
Phải tránh cho mau!

Phía trước, phía sau
Phải lo cài cửa!
Tranh thủ tắm rửa
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

   Câu chuyện vẽ tranh
 
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 478 lần
Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 04:11
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Một anh Quạ khoang
Gặp chú Bói cá
Chuyện trò rôm rả
Bàn phải vẽ tranh

Gặp anh Vẹt xanh
Trên cành lắp bắp:
"Mùa xuân trải khắp
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

   Điểm hai
 
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 513 lần
Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 04:16
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Một anh chuột nhắt
Mõm dài nhọn hoắt
Đầu cắm tai to
Lông màu xám tro
Chạy nhanh như cắt
Lúc la lúc lắc
Hít gì thơm tho?
Bụng mềm đói xo!
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

   Đàn bồ chao
 
Thể thơ: Thơ mới năm chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 493 lần
Đăng bởi karizebato vào 31/08/2009 02:25
Đã sửa 2 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 30/09/2009 18:17
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Mái nhà tranh quyện khói
Tỉnh giấc lúc bình minh
Mấy chú ngỗng trắng tinh
Oang oang vui câu chuyện
Đàn bồ chao luôn miệng
Hú hí ngoài cây rơm
Chúng nhảy nhót lơn tơn
Rồi tung bay đi tuốt
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

   Chuyện ông cần trục
 
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 342 lần
Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 04:36
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Công trường xây dựng
Mọc giữa cánh đồng
Sắt thép, bê tông
Ngổn ngang trăm thứ

Xe tải loại bự
Xịt khói, rú ga
Lùi vào, xê ra:
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

   Đôi tay mẹ
 
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 1166 lần
Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 04:41
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Mẹ làm suốt ngày
Đôi tay không ngớt

Một tay đun bếp
Một tay bế em
Một tay cào rơm
Một tay cấy mạ
Một tay khâu vá
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

   Gió
 
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 631 lần
Đăng bởi karizebato vào 02/10/2009 02:19
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Gió có nhiều bạn
Có bạn Trúc xanh
Tốt bụng, hiền lành
Tặng Gió chiếc sáo
Ve đi hát dạo
Tặng chiếc phong cầm
Có bạn Lá mầm
Tặng nhiều bài hát
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

   Ba chị gà mái
 
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 1243 lần
Đăng bởi karizebato vào 02/10/2009 02:18
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Một chị gà mái
Mặc chiếc áo nâu
Mào đỏ hoa dâu
Cánh phồng búp chuối
Xăm xăm xúi xúi
Tìm kiếm quanh nhà
Chạy vào chạy ra
Lấc la lấc láo
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Võ Quảng Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983
 
  

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi