Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Lục Vân Tiên

Thơ » Việt Nam » Nguyễn Đình Chiểu


» Hiện 1 bài viết liên quan tới nhóm Lục Vân Tiên trong Thư viện bài viết
‒ Ẩn giới thiệu
Truyện Lục Vân Tiên có thể chia làm 21 đoạn như sau:
1. Vân Tiên tạ thầy xin về đi thi.
2. Vân Tiên lên đường gặp lũ Sơn Đài.
3. Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
4. Nguyệt Nga về Hà Khê.
5. Vân Tiên đi thi.
6. Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã.
7. Vân Tiên ra đi thi, ghé Võ Công gặp bạn.
8. Vân Tiên từ tạ Võ Công, Thể Loan. Lên đường ra kinh; gặp Vương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm.
9. Vân Tiên được tin mẹ chết, quày quả trở về.
10. Trịnh Hâm hại Vân Tiên, trói tiểu đồng trong rừng; xô Vân-Tiên xuống sông.
11. Ngư ông vớt Vân Tiên lên, đưa về nhà Võ Công.
12. Võ Công giả đưa về Đông Thành, đem Vân Tiên bỏ trong hang Thương Tòng.
13. Du Thần cứu ra khỏi hang, gặp lão tiều cõng Vân Tiên về nhà.
14. Hớn Minh đem Vân Tiên về chùa.
15. Nguyệt Nga nghe tin Vân Tiên mất buồn rầu khóc than.
16. Thái Sư đi nói Nguyệt Nga cho con không được, nên oán mà xin vua đòi đi cống Hồ.
17. Nguyệt Nga nhảy xuống sông, nhờ Quan Âm đem vô bờ; vào vườn gặp Búi ông đem về nuôi; bị Bùi Kiêm dỗ ngon dỗ ngọt.
18. Nguyệt Nga trốn họ Bùi; gặp lão bà đem về nuôi.
19. Vân Tiên nhờ thuốc tiên sáng mắt, bỏ chùa; giã từ Hớn Minh đi về thăm cha.
20. Vân Tiên thi đậu trạng nguyên; vua sai đi dẹp giặc với Hớn Minh.
21. Vân Tiên gặp Nguyệt Nga, về tâu vua - Ơn đền oán trả, rồi về vinh qui cưới Nguyệt Nga.

[Gửi ngày 26/07/2005 12:56 bởi Vanachi, số lượt xem: 10299]

1. Hồi 01: Vân Tiên tạ thầy xin về đi thi (câu 1 - 76)12. Hồi 12: Võ công giả đưa về Đông thành, đem Vân Tiên bỏ trong hang Thương tòng (câu 1019 - 1076)
2. Hồi 02: Vân Tiên lên đường gặp lũ sơn đài (câu 77 - 136)13. Hồi 13: Du thần cứu ra khỏi hang, gặp lão tiều cõng Vân Tiên về nhà (câu 1077 - 1118)
3. Hồi 03: Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (câu 137 - 236)14. Hồi 14: Hớn Minh đem Vân Tiên về chùa (câu 1119 - 1264)
4. Hồi 04: Nguyệt Nga về Hà Khê (câu 237 - 286)15. Hồi 15: Nguyệt Nga nhân có Lục ông, Kiều công mời qua, nghe tin Vân Tiên mất, buồn rầu khóc than (câu 1265 - 1360)
5. Hồi 05: Vân Tiên đi thi (câu 287 - 308)16. Hồi 16: Thái sư đi nói Nguyệt Nga cho con không được, nên oán mà xin vua đòi đi cống Hồ bên nước Ô Qua (câu 1361 - 1486)
6. Hồi 06: Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã (câu 309 - 330)17. Hồi 17: Nguyệt Nga nhảy xuống sông, nhờ Quan Âm đem vô bờ; vào vườn gặp Bùi ông đem về nuôi, bị Bùi Kiệm dỗ ngon dỗ ngọt (câu 1487 - 1636)
7. Hồi 07: Vân Tiên ra đi thi. Ghé nhà Võ công gặp bạn (câu 331 - 418)18. Hồi 18: Nguyệt Nga trốn họ Bùi, lão bà gặp đem về nuôi (câu 1637 - 1664)
8. Hồi 08: Vân Tiên từ biệt Võ công, Thể Loan. Lên đường ra kinh thi, gặp: Vương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm (câu 419 - 552)19. Hồi 19: Vân Tiên nhờ thuốc tiên sáng mắt, bỏ chùa, giã từ Hớn Minh về thăm cha (câu 1665 - 1736)
9. Hồi 09: Vân Tiên được tin mẹ chết, quày quả trở về (câu 553 - 846)20. Hồi 20: Vân Tiên ra kinh thi đậu trạng nguyên. Vua sai đi dẹp giặc Ô qua với Hớn Minh (câu 1736 - 1802)
10. Hồi 10: Trịnh Hâm hại Vân Tiên, trói tiểu đồng trong rừng, xô Vân Tiên xuống sông (câu 847 - 944)21. Hồi 21: Vân Tiên gặp Nguyệt Nga, về tâu vua. Ơn đền, oán trả rồi về vinh qui cưới nàng Nguyệt Nga (câu 1803 - 2076)
11. Hồi 11: Ngư ông vớt Vân Tiên lên, đem về nhà Võ công (câu 945 - 1018) Trang trong tổng số 3 trang (21 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

   Hồi 01: Vân Tiên tạ thầy xin về đi thi (câu 1 - 76)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 2889 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 12:57
10 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
1. Trước đèn xem truyện Tây minh,
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le.
Hỡi ai lẳng lặng mà nghe,
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau.
Trai thời trung hiếu làm đầu,
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.
Có người ở quận Đông Thanh,
Tu nhân tích đức, sớm sinh con hiền.
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Hồi 02: Vân Tiên lên đường gặp lũ sơn đài (câu 77 - 136)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1681 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 12:58
3 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ra đi vừa rạng chân trời,
Ngùi ngùi ngó lại nhớ nơi học đường.
Tiên rằng: "Thiên các nhất phương,
"Thầy đeo đoạn thảm, tơ vương mối sầu.

81. "Quản bao thân trẻ dãi dầu,
"Mang đai Tử Lộ, quảy bầu Nhan Uyên.
"Bao giờ cá nước gặp duyên,
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Hồi 03: Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (câu 137 - 236)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 8174 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 12:59
5 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 
Dẹp rồi lũ kiến chòm ong,
Hỏi: "Ai than khóc ở trong xe này?"
Thưa rằng: "Tôi thiệt người ngay,
"Sa cơ nên mới lầm tay hung đồ.

141. "Trong xe chật hẹp khôn phô,
"Cúi đầu trăm lạy, cứu cô tôi cùng."
Vân Tiên nghe nói động lòng,
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Hồi 04: Nguyệt Nga về Hà Khê (câu 237 - 286)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1176 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:00
4 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Vân Tiên từ giã phản hồi,
Nguyệt Nga than thở: "Tình ôi là tình!
"Nghĩ mình mà ngán cho mình,
"Nỗi ơn chưa trả, nỗi tình lại vương.

241. "Hữu tình hai chữ uyên ương,
"Chuỗi sầu ai khéo vấn vương vào lòng.
"Nguyện cùng nguyệt lão hỡi ông!
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Hồi 05: Vân Tiên đi thi (câu 287 - 308)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1183 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:00
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Chuyện nàng sau hãy còn lâu,
Chuyện chàng xin nối thứ đầu nói ra.
Vân Tiên từ cách Nguyệt Nga,
Giữa đường lại gặp người ra kinh kỳ.

291. Xa xem mặt mũi đen sì,
Mình cao sồ sộ dị kỳ rất hung.
Nhớ câu bình thủy tương phùng,
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Hồi 06: Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã (câu 309 - 330)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1016 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:01
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Hớn Minh đi trước tựu trường,
Vân Tiên còn hãy hồi hương viếng nhà.

311. Mừng rằng: "Nay thấy con ta,
"Cha già hằng tưởng mẹ già luống trông.
"Bấy lâu đèn sách gia công,
"Con đà nên chữ tang bồng cùng chăng?"
Vân Tiên quì lạy thưa rằng:
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Hồi 07: Vân Tiên ra đi thi. Ghé nhà Võ công gặp bạn (câu 331 - 418)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1067 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:02
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
331. Song thân dạy bảo vừa xong,
Vân Tiên cùng gã tiểu đồng dời chân.
Ra đi tách dặm băng chừng,
Gió nam rày đã đưa xuân qua hè,
Lại xem dăm liễu đường hoè,
Tiếng ong ngơ ngáo, tiếng ve vang dầy.
Vui xem nước nọ non nầy,
Nước xao sóng dợn, non dầy đá cao.
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Hồi 08: Vân Tiên từ biệt Võ công, Thể Loan. Lên đường ra kinh thi, gặp: Vương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm (câu 419 - 552)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1516 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:02
3 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Xa xa vừa mấy dặm đường,
Gặp Vương Tử Trực vầy đoàn đều đi.

421. Trải qua thủy tú, sơn kỳ,
Phỉ lòng cá nhảy, gặp thì rồng bay.
Người hay lại gặp cảnh hay,
Khác nào tiên tử chơi rày Bồng Lai.
Cùng nhau tả chút tình hoài,
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Hồi 09: Vân Tiên được tin mẹ chết, quày quả trở về (câu 553 - 846)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1154 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:03
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Khai phong mới tỏ sự cơ,
Mình gieo xuống đất dật dờ hồn hoa.
Hai hàng lụy ngọc nhỏ sa,
Trời Nam, đất Bắc xót xa đoạn trường.
Anh em ai nấy đều thương,
Trời ơi! Há nỡ lấp đường công danh.
Những năm công toại danh thành,
Nào hay từ mẫu u minh sớm dời.
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Hồi 10: Trịnh Hâm hại Vân Tiên, trói tiểu đồng trong rừng, xô Vân Tiên xuống sông (câu 847 - 944)
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 2251 lần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:03
4 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Trường thi một lũ vừa về.
Trịnh Hâm xem thấy lại kề hỏi thăm:
"Anh về nay đă hai rằm,
"Cớ sao mang bệnh còn nằm nơi đây.
851. Tiên rằng tôi vốn chẳng may,
"Chẳng hay chư hữu khoa nầy thế nao?."
Hâm rằng :"Tử Trực đậu cao,
"Tôi cùng Bùi Kiệm đều vào cử nhân,
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi