Bài ca dao: Bao giờ cho đến tháng ba (vè nói ngược)

Link đến file: http://laoxichlo.imeem.co..._bao_gio_cho_den_thang_baTrời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông