Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Tiếng trống

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » 1008 bài thơ thiếu nhi » Thầy cô - trường lớp


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ mới bốn chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2011 17:40
Đã xem 1220 lượt
Tiếng trống vang rền
Giục chân trẻ nhỏ
Giờ học đừng quên
Trống luôn nhắc nhở

Nếu ai đi muộn
Trống buồn lặng thinh
Và nghe tiếng trống
Vang trong ngực mình.


 

© 2004-2014 Vanachi