Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Tâm sự nàng Mỵ Ê lúc gieo mình xuống sông Châu Giang

Thơ » Việt Nam » Cận đại » Tản Đà » Khối tình con » Quyển II (1918)


» Hiện một số bài thơ có cùng từ khoá    Facebook    Khác Thể thơ: Từ phẩm, thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: Mị Ê ly biệt Hoa phong lạc
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2005 01:54
Đã sửa 4 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 20/10/2009 09:05
Đã xem 1405 lượt
1. Điệu Vân thê

Châu Giang một dải sông dài
Thuyền ai than thở một người vương phi
Đồ Bà thành phá huỷ
Ngoạ Phật tháp thiên di
Thành tan tháp đổ
Chàng tử biệt
Thiếp sinh ly
Sinh ký đau lòng kẻ tử quy
Sóng bạc nghìn trùng
Âm dương cách trở
Chiên hồng một tấm
Phu thê xướng tuỳ


2. Điệu Hoa phong lạc

Ơi mây! ơi nước! ơi giời!
Đũa ngọc mâm vàng giọt luỵ rơi
Nước sông trong đục
Luỵ thiếp đầy vơi
Bể bể, dâu dâu, khóc nỗi đời
Giời ơi! nước hỡi! mây hời!
Nước chẩy, mây bay, giời ở lại
Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi

Trong sử ta, đời Lý, vua Thái Tôn vào đánh Chiêm Thành, chém vua Chiêm là Sa Đẩu. Vợ vua Chiêm là nàng Mỵ Ê bị bắt xuống thuyền rồng đem về. Đến sông Châu giang phủ Lý Nhân, vua Thái Tôn truyền đòi ra hầu rượu, nàng ấy lấy một tấm chiên hồng quấn mình gieo xuống sông, nay có đền thờ tại Phủ Lý.

Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918


 

© 2004-2014 Vanachi